Al principi de la meva trajectòria professional tenia clar que volia treballar en el camp de la teràpia, també tenia clar que calia un procés personal i formatiu per a poder-ho fer.

Així, vaig anar encadenant feines al voltant de la relació d'ajuda: assistent psiquiàtric, educador de menors en CRAES, psicopedagog en centres de secundària, psicòleg en serveis especialitzats de suport, assessorament psicològic a equips municipals de serveis socials i comunitaris, entre altres.

Alhora ampliava la meva formació i m'anava coneixent a mi mateix, mitjançant diversos treballs i processos formatius i terapèutics (teràpia Gestalt, teràpia psicoanalítica, teràpia corporal, moviment autèntic, procés SAT de Claudio Naranjo...).

L' any 1992 vaig començar a desenvolupar la psicoteràpia amb nens, adolescents i famílies. Més tard em vaig centrar en el treball amb els adults i els professionals.

Actualment, el meu enfocament del treball terapèutic es fonamenta en una visió integrativa de diferents corrents, on la base primordial és la teràpia Gestalt, amb elements i aportacions d'altres tècniques (eneagrama, corporal, EMDR i sistèmica).